Asuminen talossa

Senioritaloasumisen ydin on yhteisöllisyydessä

Periaatteessa senioritalossa asumista voidaan kutsua tavalliseksi kerrostaloasumiseksi. Omistamme asuntomme ja voimme elää täysin itsenäisesti omaa elämäämme. Muuttaessamme tänne halusimme valmistautua elämänkaaremme myöhäisempien vaiheiden asettamiin lisääntyviin vaatimuksiin. Yhdelle omakotitalon kunnossapito alkoi käydä voimille, toiselle asunnon portaat kävivät liian raskaiksi, kolmannelle tilaa oli liikaa ja yksinäisyyskin vaivasi. Senioritalo tuntui sopivalta vaihtoehdolta, kun vielä olemme vireitä ja aktiivisia.

Kun Pro Vaskikodit -yhdistys ry ryhtyi suunnittelemaan taloa, se luonnehti tavoitteitaan seuraavalla tavalla. Vaskikodit luo asuinympäristön, jossa asukkaat

– asuvat itsenäisesti ja turvallisesti omissa asunnoissaan
– saavat ohjausta ja apua tarvitsemiensa palveluiden järjestämiseen
– pitävät yhteyttä omaan ikäryhmäänsä
– pystyvät ylläpitämään henkistä ja fyysistä kuntoaan sekä sosiaalisia taitojaan
– viihtyvät turvalliseksi kokemassaan ympäristössä
– selviytyvät itsenäisesti mahdollisimman pitkään

Avainsana kaiken edellä kerrotun toteutumiselle on yhteisöllinen asuminen, johon on mahdollista hankkia apua, kun tuen tarve syystä tai toisesta lisääntyy.

Toimistomme koordinoi palveluiden hankintaa

Pro Vaskikodit -yhdistys ry ylläpitää toimistoa, joka koordinoi asukkaiden tarvitsemien palvelujen hankintaa. Asukkaiden kuukausittain maksamasta lisävastikkeesta (ns. vastike 2) rahoitetaan toimiston toimintaa, joka pitää sisällään ohjausta ja neuvontaa sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Harrastukset ja tapahtumat yhdistävät

Talossamme on monipuolista virkistys- ja harrastustoiminta, johon jokainen voi osallistua kykyjensä ja mieltymystensä mukaan.