Toimisto

Pro Vaskikodit -yhdistys ry ylläpitää Vaskitoimistoa, joka koordinoi asukkaiden tarvitsemien palvelujen hankintaa. Toimiston toiminta rahoitetaan asukkaiden kuukausittain maksamalla vastikkeella.

Vaskitoimisto sijaitsee Vaskikuikka-talon G-portaassa 1. kerroksessa. Siellä työskentelevät palveluohjaajat. Vastaava palveluohjaaja on Tuula Lehtonen ja palveluohjaaja Jasmin Joutsela.

Toimisto on avoinna arkisin klo 9 – 14. Puhelinnumero on 03 – 3134 00.  Iltaisin ja viikonloppuisin ei henkilökuntaa ole paikalla. Asukkaalla on mahdollisuus hankkia henkilökohtainen turvaranneke, jolla hän voi tarvitessaan hälyttää hälytyskeskuksesta apua mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Vaskitoimisto

Toimiston palvelut asukkaille

Toimiston tarjoamat palvelut sisältyvät asumiskustannuksiin. Henkilökunnan työnkuvaan kuuluu erilaista avustamista, ohjausta ja neuvontaa. Palveluohjaajat mm.

  • vastaavat apteekkipalvelusta: reseptit ja muut apteekkitilaukset voi jättää toimistoon, jonne tilatut lähetykset myös tuodaan
  • hoitavat postipalvelua: kirjeet ja kortit toimitetaan postiin
  • ohjaavat ja neuvovat asumiseen ja ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä 
  • antavat kotipalvelua äkilliseen ja tilapäiseen tarpeeseen (esim. toipilaiden ja sairaalasta kotiutuvien avustaminen, mahdollisuuksien mukaan myös saatto- tai asiointiapua äkillisessä tarpeessa) ja mittaavat tarvittaessa verenpaineen 
  • avustavat sosiaalisten ja terveyteen liittyvien palveluiden hankinnassa, palvelusopimusten laadinnassa sekä etuuksien hakemisessa
  •  hoitavat talon sisäistä tiedottamista
  • avustavat virkistystapahtumien, retkien ja juhlien järjestelyissä ja yleisten tilojen viihtyisyyden ylläpitämisessä

Yhteistyötä tehdään kotihoidon, seurakunnan, yksittäisten yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

Vaskitoimiston kaksi palveluohjaajaa lisäävät tunnetta turvallisesta asumisesta. He pyrkivät aktiivisesti luomaan luottamuksellisen suhteen asukkaisin näiden käydessä toimistolla kyselemässä arkeen liittyvistä asioista. Kun asukas on tuttu, palveluohjaajan on helpompi huomata mahdolliset muutokset terveydentilassa ja hän voi jo aikaisessa vaiheessa reagoida avun tarpeeseen ehdottamalla ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tai ostopalveluiden suunnittelua.