Senioritalo Tampereen Vaskikodit

Tervetuloa senioritalo Tampereen Vaskikotien kotisivustolle! Tämä on pääosin asukkaiden ylläpitämä foorumi, jossa haluamme jakaa tietoa ja kokemuksia valitsemastamme asumismuodosta kaikille kiinnostuneille.
Asumismuoto aktiiviseen ja turvalliseen seniorielämään

Tampereen Vaskikodit on senioreille tarkoitettu asuinkiinteistö, jossa on 94 omistusasuntoa. Kiinteistössä on myös liike- ja toimistotiloja, jotka ovat taloyhtiön omistuksessa. Kiinteistö valmistui syksyllä 2000. Sitä hallinnoi Asunto Oy Tampereen Vaskikodit. Asukkaaksi pyrkivän tulee olla vähintään 58 vuotta täyttänyt. Pariskunnista vain toisen on täytettävä tämä ehto.

 Vaskikodeilla toteutetaan yhteisöllistä toimintamallia.  Sen on kehittänyt Tampereella vuodesta 1997 toiminut Pro Vaskikodit -yhdistys ry. Ydinajatuksena on tarjota senioriasukkaille virikkeellistä ja yhteisöllistä asumista. Talossa järjestetään virkistys- ja harrastustoimintaa, jonka tavoitteena on fyysisen ja psyykkisen kunnon sekä sosiaalisten taitojen ylläpitäminen. Tarjolla on myös itsenäistä asumista tukevaa neuvontaa. Omaa hoivapalvelua Vaskikodeilla ei ole, mutta se tarjoaa apua ostopalvelujen hankkimiseen. Päämäärä on, että asukkaat voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan.

Vaskikodit pihapiireineen on suunniteltu ja rakennettu senioritaloksi, jossa asukkailla on mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Asukkaat asuvat omistamissaan asunnoissa itsenäisesti. Ikääntyminen ja mahdollinen toimintakyvyn heikkeneminen on otettu huomioon rakennusvaiheessa pyrkimällä esteettömiin ratkaisuihin.
 Toimiston henkilökunta opastaa asukkaita asumiseen ja elämiseen liittyvissä asioissa.

Vaskikodit sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Liikenneyhteydet ovat hyvät. Tulevaisuudessa voi bussien lisäksi käyttää myös raitiovaunua. Pyhäjärven rannalla sijaitsevat Hatanpään kartanon puisto ja Arboretum ovat kävelymatkan päässä. Ne houkuttelevat ulkoilemaan ja nauttimaan luonnosta.

Asumisen ydin on yhteisöllisyydessä

Kun Pro Vaskikodit -yhdistys ry ryhtyi suunnittelemaan taloa, se luonnehti tavoitteitaan seuraavalla tavalla. Vaskikodit luo asuinympäristön, jossa asukkaat
– asuvat itsenäisesti ja turvallisesti omissa asunnoissaan
– saavat ohjausta ja apua tarvitsemiensa palveluiden järjestämiseen
– pitävät yhteyttä omaan ikäryhmäänsä
– pystyvät ylläpitämään henkistä ja fyysistä kuntoaan sekä sosiaalisia taitojaan
– viihtyvät turvalliseksi kokemassaan ympäristössä
– selviytyvät itsenäisesti mahdollisimman pitkään

Avainsana tämän toteutumiselle on yhteisöllinen asuminen, johon on mahdollista hankkia apua, kun tuen tarve syystä tai toisesta lisääntyy.

Päivitetty 1.2.2023
Juhlat tulossa, valmistelut sujuvat mukavasti
Korona ohi, vietetään iloista hirvijuhlaa
Kööri kajauttaa iloksi itselleen ja muille
Nurkkaus spontaaneille kohtaamisille
Vaskivappu, kylmäkään ei haittaa
Näytelmä syntyy yhdessä improvisoiden
Inspiroimme toinen toisiamme