Asukkaaksi taloon

Senioritalo Tampereen Vaskikodit on asunto-osakeyhtiö, johon pääsee asukkaaksi ostamalla  talosta asunnon.

Sekä yhdistyksen säännöissä että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on asetettu eräitä ehtoja sille, kuka voi päästä osakkaaksi ja asukkaaksi, kenelle asunto-osakkeet voi myydä tai luovuttaa.

Jäsen- ja asukaskriteerit

  1. Yhtiön osakkeenomistajan tai asukkaan tulee olla vähintään 58-vuotias. Avio- tai avopuolisoista toisen tulee täyttää tämä ehto.
  2. Asunnossa asuvilla tulee olla kyky itsenäiseen asumiseen. Asukas ostaa tarvitsemansa palvelut itse Tampereen kaupungilta tai ulkopuolisilta yrittäjiltä.
  3. Osakkeenomistajan ja asukkaan tulee olla Pro Vaskikodit -yhdistys ry:n jäsen. Jäsenyydellä ilmaistaan, että henkilö hyväksyy yhdistyksen perustarkoituksen sekä sitoutuu omalta osaltaan toimimaan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenanomuksen käsittelee yhdistyksen hallitus.
  4. Lisäksi osakkeenomistajaa sitoo osakassopimus, jolla hän sitoutuu toimimaan jäsenehtojen mukaisesti.

Myyntiin tulevat asunnot

Vaskikotien asuntojen myynti- ja ostotilanteissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä Vaskitoimistoon p. 03-313400.

Toimiston kautta voi jättää yhteystiedot ja ostotoiveet myöhempää yhteydenottoa varten.

Monet liittyvät Pro Vaskikodit -yhdistyksen jäseniksi jo ostoaikeissa, jolloin he tulevat jäsenille kohdistetun tiedotuksen piiriin. Jäsenet saavat ensimmäisinä tiedon myynnissä olevista asunnoista. Lisäksi jäsenenä on mahdollista tutustua jo etukäteen talon tapoihin ja tavata asukkaita erilaisissa tapahtumissa. Jäsenille tiedottamisen jälkeen otetaan yhteyttä muihin ostohalukkuutensa meille ilmoittaneisiin henkilöihin.