Asukas- ja jäsenyysehdot

Senioritalo Tampereen Vaskikodit Oy:n asunnot ovat omistusasuntoja.

Sekä yhtiöjärjestyksessä että asukas-/osakassopimuksessa on ehtoja sille, kuka voi päästä asukkaaksi, ja kenelle asunto-osakkeet voi myydä tai luovuttaa.

Jäseneksi Pro Vaskikodit -yhdistykseen

  1. Yhtiön osakkeenomistajan tai asukkaan tulee olla vähintään 58-vuotias. Avio- tai avopuolisoista toisen tulee täyttää tämä ehto.
  2. Asunnossa asuvilla tulee olla kyky itsenäiseen asumiseen. Asukas ostaa tarvitsemansa palvelut itse Tampereen kaupungilta tai ulkopuolisilta yrittäjiltä.
  3. Osakkeenomistajaksi tai asukkaaksi haluava hakee Pro Vaskikodit – yhdistys ry:n jäsenyyttä. Mikäli hän sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja asukas-/osakassopimusta ja täyttää muut ehdot, yhdistyksen hallitus hyväksyy hänet jäseneksi.

Myyntiin tulevat asunnot

Monet liittyvät Pro Vaskikodit -yhdistyksen jäseniksi jo ollessaan ostoaikeissa, jolloin he tulevat jäsenille kohdistetun tiedotuksen piiriin. Jäsenet saavat ensimmäisinä tiedon myynnissä olevista asunnoista. Lisäksi jäsenenä on mahdollista tutustua etukäteen talon tapoihin ja tavata asukkaita erilaisissa tapahtumissa. Vasta jäsentiedottamisen jälkeen otetaan yhteyttä muihin ostohalukkuutensa meille ilmoittaneisiin henkilöihin.

Toimiston kautta voi jättää yhteystiedot ja ostotoiveet myöhempää yhteydenottoa varten.

Vaskitoimisto puh.03-313400.